De grootste Groene Bedrijvengids van Nederland

Allesduurzaam.nl is de grootste groene bedrijvengids van Nederland.
Op Allesduurzaam.nl vindt u ruim 18.000 winkels en bedrijven,
die duurzame producten of diensten aanbieden. Ook bij ú in de buurt.

Tot op de BODEM

img 4295

door JanWillemNatuur

Bodem is een woord waar diverse sprekende uitdrukkingen en zegswijzen aan gekoppeld worden. Wielrenners gaan bijv. tot de bodem van hun krachten om een berg te beklimmen, rechercheurs zoeken een zaak tot op de bodem uit. Als een ramp de bodem onder je bestaan wegslaat, ben je zwaar getroffen. Als we ons echter letterlijk met de bodem gaan bezighouden, dus de grond waarop we voedsel verbouwen, dan blijkt een onthutsend gebrek aan kennis en nieuwgierigheid te bestaan bij voedselproducenten, boeren en consumenten. Immers de huidige landbouw en veeteelt dreigen letterlijk de bodem onder ons bestaan weg te slaan. Dagelijks verdwijnen tonnen vruchtbare grond door erosie in de oceanen. De voor landbouw geschikte gronden bevatten nauwelijks nog levende wezens en zijn niet meer dan uitgewoonde parkeerplaatsen voor monocultures.  

Gelukkig maken steeds meer mensen zich nu bezorgd over de klimaatverstoring en de CO-2 uitstoot, maar de tijdbom die de huidige bodemkwaliteit voor de mensheid in petto heeft wordt niet eens opgemerkt. Ja, een enkele boer krabt zich achter de oren als hij merkt dat hij telkens meer kunstmest moet gebruiken om zijn opbrengsten op peil te houden, maar het besef dat de agro-industrie ons graf aan het graven is leeft slechts bij enkelingen die al gekozen hebben voor een teeltwijze in overeenstemming met de natuur:  Mark Shepard, Alan Savory, Joel Salatin. Deze pioniers tonen aan dat het kan: biologisch boeren met een goede opbrengst. Zij herstellen de biologische kringloop die vervangen was door enerzijds kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en dieselolie en anderzijds door een enorme output van mest en ander afval zonder functie. Wij luiden hier dan ook de ALARMBEL. Het is zaak zo snel mogelijk over te schakelen naar een duurzame, gezonde en op natuurlijke processen en cycli gebaseerd teeltsysteem om te voorkomen dat we over tien jaar aangewezen zijn op voedsel uit het lab, geteeld zonder zon, wind, regen en vooral…BODEM. Hoe willen we anders zonder aarde, de grond onder onze voeten, voortleven?

11 categorieën, 74 subcategorieënHuis & Tuin

5 categorieën, 24 subcategorieënKleding & Verzorging

11 categorieën, 71 subcategorieënVrije Tijd

4 categorieën, 16 subcategorieënKinderen

7 categorieën, 48 subcategorieënEten & Drinken

12 categorieën, 56 subcategorieënEnergie & Mobiliteit

3 categorieën, 12 subcategorieënGeldzaken

9 categorieën, 73 subcategorieënBusiness to business

Inloggenx

E-mailadres:
Wachtwoord: