De grootste Groene Bedrijvengids van Nederland

Allesduurzaam.nl is de grootste groene bedrijvengids van Nederland.
Op Allesduurzaam.nl vindt u ruim 18.000 winkels en bedrijven,
die duurzame producten of diensten aanbieden. Ook bij ú in de buurt.

Duurzame energie wordt en maakt uw bedrijf opgewekt

De voordelen van het gebruik van duurzame energiebronnen bij de productie van electriciteit zijn legio: het zorgt voor het uitstel van het opraken van fossiele brandstoffen als steenkool, aardolie en aardgas. Gebruik van duurzame energie voorkomt CO2-uitstoot en vermindert de opwarming van de aarde. Het voorkomt uitstoot van vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Mensen en bedrijven die zonnepanelen hebben geplaatst of windenergie afnemen worden hier duurzaam opgewekt van.

Duurzame, groene energie, hoe meer hoe beter...

Energie, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar de productie van elektriciteit en warmte vraagt veel van de natuurlijke bronnen van de aarde. In Nederland worden warmte en elektriciteit voornamelijk opgewekt door het verbranden van aardgas. Daarnaast worden aardolie en steenkool gebruikt. De voorraden van aardgas, aardolie en steenkolen raken in de loop van deze eeuw uitgeput. En dat terwijl de vraag naar energie wereldwijd en ook in ons land zal blijven toenemen. Met de stijging van de productie en consumptie van fossiele brandstoffen zal ook de uitstoot van schadelijke stoffen toenemen. Hiermee wordt het broeikaseffect verder versterkt en zullen lucht-, water- en bodemkwaliteit verder aangetast worden. Kortom, het is zaak in te zetten op een duurzame energiehuishouding. Energie uit bronnen die nooit opraken en die niet of nauwelijks nadelig zijn voor het leefmilieu: windenergie, zonne-energie, bio-gasenergie, waterkracht, energie uit omgevingswarmte (aarde en bodem) en getijdenenergie uit zee. In Duitsland is door de inspanningen van Herman Scheer het aandeel zonne-energie in 7 jaar gestegen tot 20% van het totale energiegebruik. Er zijn in de duurzame ernergie industrie meer dan 250.000 nieuwe banen geschapen...

Nadelen van fossiele energiebronnen

Energiebronnen die op kunnen raken, omdat ze in beperkte mate aanwezig zijn, zijn geen duurzame energiebronnen. Voorbeelden zijn aardgas, aardolie en steenkool. Wat de zon in miljoenen jaren aan energie heeft opgeslagen via planten wordt er in anderhalve eeuw doorheen gejaagd. In Nederland worden warmte en elektriciteit voornamelijk opgewekt door het verbranden van aardgas. Hierbij, net als bij steenkool en aardolie komt het broeikasgas CO2 vrij, dat mede leidt tot verhoging van de aarde-temperatuur en tot onvoorspelbare  klimaatveranderingen.

Voor wie meer wil weten

De Nederlandse overheid streeft naar een aandeel duurzame energie van 20% in 2020, onlangs naar beneden bijgesteld tot slechts 14%. Voor elektriciteit gold dat in 2010 9% duurzaam moest zijn opgewekt. Dat streven is niet gehaald. Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening wordt de zogenaamde Trias Energetica gehanteerd. Deze geldt niet alleen voor het landelijke energiebeleid maar is ook persoonlijk te gebruiken. De Trias Energetica kent, in volgorde van belang, de volgende stappen:

1. Beperk de behoefte aan energie

2. Pas zoveel mogelijk duurzame energie toe

3. Ga efficiënt om met fossiele brandstoffen

Voor bedrijven ligt de toekomst ander andere in het afnemen dan wel opwekken van duurzame energie.

Kijk naar een filmpje over een totaal duurzaam gerenoveerd pand waar een kantoor in gevestigd is.

Links

- www.duurzame-energie.nl

- rijksoverheid

Onze selectie

Groene Vakantiegids Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

Groene Vakantiegids Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland Van de Wadden en Oostzeekust tot diep in het Alpenmassief: 230 met zorg door... Lees verder

Gerelateerde adressen

Duurzame Buren

DuurzameBuren.nl is dé ontmoetingsplek als het gaat om duurzaam bouwen en wonen, energiebesparing en -opwekking. Hier hoor je van de doeners uit je eigen buurt wat werkt en wat niet. Volg...

Duon Advies

Duon Advies is een adviesbureau op het gebied van duurzame ontwikkeling: energie; landbouw; waterbeheer.

Meer met minder

Meer Met Minder is de nationale aanpak van energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen. De website van Meer Met Minder geeft u tips en adviezen om aan de slag te kunnen gaan. Ook...

Greenchoice

Greenchoice is een energieleverancier van honderd procent groene stroom en groen gas. Greenchoice levert uitsluitend aan huishoudens, kleine bedrijven en multi-sites.

Plugwise

Plugwise heeft een slimme plug die u eenvoudig tussen het stopcontact en de stekker van een elektrische apparaat plaatst. De plug meet het energieverbruik en stuurt de gegevens draadloos naar uw...

Tips Business to business

Fietskoerier dichtbij

Fietskoerier dichtbij

Laat je pakjes snel, zeker en klimaatneutraal bezorgen door een fietskoerier
Fietskoeriers genoeg op allesduurzaam.nl

Groene vergaderruimte

Groene vergaderruimte

Kies voor vergaderingen en conferenties een groene locatie
Vind geschikte locaties

Verantwoorde kantoorartikelen

Verantwoorde kantoorartikelen

Een duurzame bedrijfsvoering begint met de keuze van kantoorartikelen en meubilair
Vind deze kantoorartikelen

Geld beleggen

Geld beleggen

Je geld duurzaam beleggen, daarmee werk je mee aan stabilisering van het klimaat.
Bij wie spaar of beleg je duurzaam?

Relatiegeschenken: walk your talk

Relatiegeschenken: walk your talk

Draag je MVO-beleid ook uit met een duurzaam relatiegeschenk
Vind relatiegeschenken met een groen extra

Adviesbureau voor duurzame oplossingen

Adviesbureau voor duurzame oplossingen

Een adviesbureau op Allesduurzaam.nl brengt u tot duurzame maatregelen
Vind adviesbureaus op Allesduurzaam.nl

Meer informatie

11 categorieën, 74 subcategorieënHuis & Tuin

5 categorieën, 24 subcategorieënKleding & Verzorging

11 categorieën, 71 subcategorieënVrije Tijd

4 categorieën, 16 subcategorieënKinderen

7 categorieën, 48 subcategorieënEten & Drinken

12 categorieën, 56 subcategorieënEnergie & Mobiliteit

3 categorieën, 12 subcategorieënGeldzaken

9 categorieën, 73 subcategorieënBusiness to business

Inloggenx

E-mailadres:
Wachtwoord: