De grootste Groene Bedrijvengids van Nederland

Allesduurzaam.nl is de grootste groene bedrijvengids van Nederland.
Op Allesduurzaam.nl vindt u ruim 18.000 winkels en bedrijven,
die duurzame producten of diensten aanbieden. Ook bij ú in de buurt.

Groen beleggen; booming business of aflopende zaak?

Duurzame beleggingsfondsen hebben even goede rendementen als de traditionele beleggingsfondsen. En... Duurzaam beheerd kapitaal neemt enorm toe

Wie wil beleggen in een duurzaam bedrijf kan via aandelen een stukje eigendom kopen in een bedrijf. De belegger kan zelf bepalen welke bedrijven het best bij zijn of haar persoonlijke ethiek passen en voldoen aan zelfbepaalde duurzaamheidscriteria.
Maar wanneer is een bedrijf nu duurzaam? Bedrijven die hierover openheid willen geven, publiceren een zogeheten duurzaamheidsverslag. Daarnaast leggen bedrijven de door hen gehanteerde normen en waarden vaak vast in gedragscodes.

Een aantal screeningsinstellingen toetst bedrijven op milieu- en sociale criteria. Recente onderzoeken bevestigen dat duurzame beleggingsfondsen nagenoeg even goede rendementen behalen als traditionele beleggingsfondsen.

Succes

De groei van duurzaam beheerd kapitaal in Nederland is spectaculair. Duurzaam beleggen is inmiddels een booming business. Tussen 1988 en 2005 nam de groei van gewone beleggingen jaarlijks toe met gemiddeld 12,4 procent, terwijl duurzaam beleggen in diezelfde periode een groei kende van ruim 58,8 procent.

Mogelijkheden voor Beleggen:

  1. Aandelen- en obligatiefondsen
  2. Groenfondsen
  3. Sociaal-ethische fondsen
  4. Sectorfondsen
  5. FSC Hout fondsen

In de wandelgangen worden de termen duurzaam- en groen beleggen door elkaar gebruikt, maar er bestaat een groot verschil tussen beide vormen.

1. Duurzaam beleggen:

Wie duurzaam belegt doet dat via duurzame fondsen in beursgenoteerde ondernemingen of staatsobligaties. Die worden door de fiscus net zo behandeld als andere beleggingen en ze vallen dus onder de vermogensrendementsheffing (box 3). Het rendement van deze beleggingsfondsen is vergelijkbaar met dat van reguliere beleggingsfondsen.

2. Groen beleggen:

De term ‘groen beleggen’ staat voor beleggingen in zogeheten Groenfondsen. Deze fondsen vallen onder de fiscaal gunstige regeling ‘maatschappelijke beleggingen’. Groenfondsen steken geld in door de overheid goedgekeurde milieuprojecten, zoals in windmolenparken, biologische boerderijen of energiebesparende bedrijfspanden. Het rendement van beleggen in een Groenfonds is relatief laag, omdat leningen aan groene projecten alleen mogelijk zijn als ze tegen een lage rente worden verstrekt. Om dit te compenseren krijgt de belegger in een erkend Groenfonds van de overheid een belastingvoordeel.

Lees verder over groen beleggen op dit moment, nu de fiscale regelingen door de Tweede kamer gewijzigd zijn (nov.2010).

3. Sociaal-ethische beleggen:

De fiscus kent sinds enige jaren voor beleggen in microkredieten een soortgelijke regeling als die voor de Groenfondsen. De sociaal-ethische fondsen beleggen in projecten die bijdragen aan voedselzekerheid, voedselverbetering, de sociale en culturele ontwikkeling of de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

De ingelegde gelden komen ten goede aan kleinschalige handel, nijverheid en landbouw in ontwikkelingslanden. Niet in de vorm van giften of donaties maar door (kleine) leningen te verstrekken tegen een schappelijke rentevergoeding. Zo worden achtergestelde groepen in ontwikkelingslanden, die bij hun banken niet voor krediet in aanmerking komen, in staat gesteld om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Beleggers in de sociaal-ethische fondsen hebben dezelfde fiscale voordelen als mensen die groen beleggen.

4. Beleggen in Sectorfondsen:

Sectorfondsen beleggen in bepaalde sectoren van de economie, bijvoorbeeld telecom, informatie- en communicatietechnologie, nieuwe media, gezondheidszorg of de energiesector.

5. Beleggen in Houtfondsen:

De eerste houtfondsen werden in Nederland in 1989 opgericht. Veel van deze fondsen beleggen in teakplantages (bijvoorbeeld in Costa Rica). Ook zijn er inmiddels fondsen die beleggen in plantages in Nederland. Sinds 2006 houdt de AFM echter toezicht op de houtfondsen (Zie www.afm.nl). Met de oprichting van het Forest Stewardship Council (FSC) in 1993, is er een toonaangevend keurmerk ontwikkeld voor duurzaam bosbeheer. Ook zijn andere soortgelijke keurmerken in ontwikkeling. Diverse fondsen beleggen in FSC-gecertificeerde bossen- of bosbouwmaatschappijen.

Bron: Gids Duurzaam Geld 2006

Lees een artikel over de ontwikkelingen rond duurzaam beleggen

Onze selectie

St. Fleur wit

St. Fleur wit Vrouwelijk uitgesneden hipster Handgemaakt Voelt zacht en glad aan... Lees verder

Gerelateerde adressen

Triodos Bank

Triodos Bank: al uw bankzaken duurzaam geregeld. "Wij doen alleen zaken met organisaties die een gezond milieu & gezonde natuur ondersteunen. U kunt hierbij denken aan duurzame energieprojecten,...

www.duurzaam-beleggen.nl

Op www.duurzaam-beleggen.nl kunt u duurzaam sparen en beleggen.

StartGreen Capital

Start Green helpt jonge innovatieve en duurzame ondernemers in Nederland die hun eigen bedrijf willen starten of willen laten groeien. Onze hulp is niet enkel beperkt tot het verstrekken van...

Stichting Robinia

Stichting Robinia is een kennis- en informatiecentrum over duurzame grondstoffen en met name over teelt, verwerking en gebruik van hout. Alle betrokkenen uit de houtwereld, van teler tot consument...

Vereniging Van Beleggers Voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)

De Vereniging Van Beleggers Voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) verenigt beleggers die het belang van duurzaam ondernemen onderkennen (geen beleggingsfonds). Aangesloten zijn institutionele beleggers...

Tips Geldzaken

Geldvrij zaken doen

Geldvrij zaken doen

Anders omgaan met geld...Maak kennis met andere ruilsystemen dan geld om zaken te doen.
Ruilsystemen in Nederland

Geld beleggen

Geld beleggen

Je geld duurzaam beleggen, daarmee werk je mee aan stabilisering van het klimaat.
Bij wie spaar of beleg je duurzaam?

Club Green biedt financiele expertise

Club Green biedt financiele expertise

Experts van Club Green geven graag antwoord op uw vragen over groen geld
Vind hier antwoord op je geldvragen

Meer informatie

11 categorieën, 74 subcategorieënHuis & Tuin

5 categorieën, 24 subcategorieënKleding & Verzorging

11 categorieën, 71 subcategorieënVrije Tijd

4 categorieën, 16 subcategorieënKinderen

7 categorieën, 48 subcategorieënEten & Drinken

12 categorieën, 56 subcategorieënEnergie & Mobiliteit

3 categorieën, 12 subcategorieënGeldzaken

9 categorieën, 73 subcategorieënBusiness to business

Inloggenx

E-mailadres:
Wachtwoord: