De grootste Groene Bedrijvengids van Nederland

Allesduurzaam.nl is de grootste groene bedrijvengids van Nederland.
Op Allesduurzaam.nl vindt u ruim 18.000 winkels en bedrijven,
die duurzame producten of diensten aanbieden. Ook bij ú in de buurt.

Algemene Voorwaarden

De inhoud van Allesduurzaam.nl is alleen bestemd voor informatief gebruik. Voor elk ander gebruik is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allesduurzaam.nl vereist.

Specifieke gebruiksbepalingen

 • Het staat u vrij om door middel van hyperlinks te linken naar pagina’s van Allesduurzaam.nl. Het is niet toegestaan een hyperlink naar Allesduurzaam.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de inhoud van Allesduurzaam.nl in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allesduurzaam.nl hebt ontvangen.
 • Het staat u vrij een hiervoor speciaal gemaakte banner van Allesduurzaam.nl te downloaden en te tonen op uw eigen website.

Totstandkoming en verlenging van de overeenkomst

 • Elk bedrijf heeft het recht zich aan te melden als abonnee van Allesduurzaam.nl
 • Allesduurzaam.nl heeft het recht een potentiële abonnee te weigeren, na toetsing van het bedrijf en de geleverde producten en diensten aan de criteria ten aanzien van duurzaamheid, zoals beschreven op de website,
 • De overeenkomst tussen Allesduurzaam.nl en de abonnee komt tot stand door een bevestiging van het registratieproces op de website Allesduurzaam.nl
 • Elke overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar.
 • Twee weken voor het verloop van uw abonnement, geven wij u de mogelijkheid om het contract kosteloos te beëindigen. Wij brengen u hiervan jaarlijks middels een email op de hoogte op het door u verstrekte emailadres. U bent zelf verplicht ons van het juiste emailadres te voorzien bij wijziging hiervan. Reageert u niet op deze mail, dan gaan we ervan uit dat u uw abonnement stilzwijgend wil verlengen. Voor het opzeggen buiten deze periode van twee weken brengen wij 10 euro administratiekosten in rekening.
 • Indien u een incasso-opdracht heeft goedgekeurd en u het geincasseerd abonnementsgeld onterecht storneert, wordt de herhalings-incasso verhoogd met €2,50 boete. Dit zijn de kosten die de bank hiervoor in rekening brengt. Indien u per abuis zelf uw abonnementsgeld overmaakt, storten wij dit bedrag retour, minus € 1,- administratiekosten.

Nadere bepalingen ten aanzien van Allesduurzaam.nl

 • Allesduurzaam.nl  is niet rechtstreeks betrokken bij de verkoop van producten en diensten die worden aangeboden door de bedrijven die vermeld staan op Allesduurzaam.nl. Allesduurzaam.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor het assortiment, de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.
 • Allesduurzaam.nl  behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de presentatie en de inhoud van bedrijfsvermeldingen. U wordt hiervan via email op de hoogte gebracht.
 • Allesduurzaam.nl kan de website Allesduurzaam.nl mogelijk uitbreiden met nieuwe functionaliteiten. In de meeste gevallen zal het gaan om toevoegingen die geen invloed hebben op het contract. Mocht een abonnee gebruik willen maken van nieuwe betaalde mogelijkheden die buiten de bestaande overeenkomst vallen, dan kan hij/zij deze eenvoudig toevoegen aan het bestaande account.
 • Allesduurzaam.nl verzorgt een elektronische nieuwsbrief met a. nieuws over duurzame producten en diensten en b. informatie over ontwikkelingen van Allesduurzaaml.nl. Tenzij de abonnee aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de abonnee deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt. 

Nadere bepalingen ten aanzien van de abonnee

 • De abonnee verschaft bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens. De abonnee geeft wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk door aan redactie@allesduurzaam.nl.
 • De abonnee is verantwoordelijk voor het doorgeven aan Allesduurzaam.nl van gewijzigde bedrijfsgegevens, zoals die gepresenteerd worden op Allesduurzaam.nl, alsmede de factuurgegevens. Allesduurzaam.nl B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichting.
 • De abonnee zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Allesduurzaam.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.

Tarieven en betaling

 • Tenzij op Allesduurzaam.nl anders is vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in euro's en exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
 • Als de abonnee kiest voor een betaald abonnement worden de verschuldigde kosten jaarlijks bij vooruitbetaling in rekening gebracht. De factuur wordt standaard middels een automatische incasso voldaan. De abonnee zal hiervoor toestemming geven via een akkoordverklaring op het door Allesduurzaam.nl per email toegestuurde incassocontract. zie verder 'Totstandkoming en verlenging van de overeenkomst"
 • Deze machtiging blijft van kracht tot u de machtiging intrekt. U kunt de machtiging bij uw bank intrekken en eventueel ook geïncasseerde bedragen tot 8 weken na incasso door uw bank laten terugboeken.
 • Prijsstijgingen kunnen pas worden doorgevoerd na een nieuw, en voor akkoord verklaard, incassocontract.
 • Voor uitgebreide vermeldingen en merkpagina's bestaat de mogelijkheid per toegezonden factuur in plaats van automatische incasso te betalen. Hiervoor brengt Allesduurzaam.nl 3,50 extra in rekening per factuur.

 

11 categorieën, 74 subcategorieënHuis & Tuin

5 categorieën, 24 subcategorieënKleding & Verzorging

11 categorieën, 71 subcategorieënVrije Tijd

4 categorieën, 16 subcategorieënKinderen

7 categorieën, 48 subcategorieënEten & Drinken

12 categorieën, 56 subcategorieënEnergie & Mobiliteit

3 categorieën, 12 subcategorieënGeldzaken

9 categorieën, 73 subcategorieënBusiness to business

Inloggenx

E-mailadres:
Wachtwoord: