De grootste Groene Bedrijvengids van Nederland

Allesduurzaam.nl is de grootste groene bedrijvengids van Nederland.
Op Allesduurzaam.nl vindt u ruim 18.000 winkels en bedrijven,
die duurzame producten of diensten aanbieden. Ook bij ú in de buurt.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen betrouwbaar aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen.

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in concrete criteria op het gebied van ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid en energie. MDV heeft criteria ontwikkeld voor pluimvee, varkens, melkvee en vleeskalveren.

Certificering
In het certificeringsprogramma zijn de thema's ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid en energie opgenomen. Voor ieder thema is een maatlat opgesteld met keuzemaatregelen waar een puntenwaardering aan toegekend is. Per thema dient een minimaal aantal punten behaald te worden om voor certificering in aanmerking te komen.

Hieronder een korte toelichting op de thema's:

Ammoniakemissie: stallen dienen voorzien te zijn van een verminderingssysteem dat de uitstoot van ammoniak meer reduceert dan wettelijk verplicht gesteld wordt;
Dierenwelzijn: in de stallen dienen maatregelen te worden getroffen om het welzijn te verbeteren, bij de puntenwaardering voor de maatregelen is uitgegaan van de meerwaarde voor het dier;
Diergezondheid: bij dit thema zijn de maatregelen gebaseerd op drie uitgangspunten: voorkomen dat ziekten het bedrijf binnenkomen, verhinderen dat een ziekte zich binnen het bedrijf verspreidt en het verbeteren van de weerstand van het dier in de stal;
Energie: het betreft hier met name de directe energie en het verbruik gerelateerd aan de stal. De maatregelen dragen bij om CO2-uitstoot terug te dringen via energiebesparing en opwekking van duurzame energie ten behoeve van het eigen gebruik.

Sinds 1 januari 2010 is de MDV een onderdeel geworden van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur.


Meer informatie over de Maatlat Duurzame Veehouderij
Bedrijven met dit keurmerk

Zoek bedrijven:
Zoek keurmerken:
 

Gerelateerde keurmerken

Groen Label Kas

Groen Label Kas

Glastuinbouwers met het keurmerk Groen Label Kas tonen aan milieuvriendelijker te ondernemen en voldoen aan een set strenge milieueisen. lees verder

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Barometer die de duurzaamheid van beheer van groene en verharde terreinen in kaart brengt. lees verder

Umweltzeichen

Umweltzeichen

 Officiële Oostenrijkse milieukeurmerk. lees verder

Erkend Duurzaam

Erkend Duurzaam

Certificaat waarmee BOVAG-dealers die maatschappelijk verantwoord ondernemen en het milieu in hun bedrijfsvoering aantoonbaar een warm hart toedragen, zich kunnen profileren. lees verder

PEFC

PEFC

Internationaal keurmerk voor hout(producten) die voldoen aan de PEFC criteria voor duurzaam bosbeheer. lees verder


Meer gerelateerde keurmerken

11 categorieën, 74 subcategorieënHuis & Tuin

5 categorieën, 24 subcategorieënKleding & Verzorging

11 categorieën, 71 subcategorieënVrije Tijd

4 categorieën, 16 subcategorieënKinderen

7 categorieën, 48 subcategorieënEten & Drinken

12 categorieën, 56 subcategorieënEnergie & Mobiliteit

3 categorieën, 12 subcategorieënGeldzaken

9 categorieën, 73 subcategorieënBusiness to business

Inloggenx

E-mailadres:
Wachtwoord: