Criteria voor deelnemende bedrijven en organisaties

Deelnemende bedrijven en organisaties aan de website Allesduurzaam.nl moeten voldoen aan criteria waarmee ze zich onderscheiden van een gangbaar bedrijf of product.

Een op Allesduurzaam.nl vermeld bedrijf of organisatie heeft verklaard dat de vermelde producten/diensten met betrekking tot hun hoofdactiviteit aantoonbaar presteren op ten minste één van onderstaande criteria. Allesduurzaam.nl beschouwt daarmee deze bedrijven en organisaties als 'de beste helft' op het gebied van duurzaamheid van organisaties en producten in Nederland.

Allesduurzaam heeft zich bij het opstellen van deze criteria laten leiden door 4 algemene uitgangspunten.

Algemene criteria

1. verkleinen van de ecologische voetafdruk

2. sluiten van de materiele kringloop

3.  gebruik maken / opwekken van hernieuwbare energie

4.  bijdragen aan natuurontwikkeling en/of bewustwording

Winkels/webshops

Voor winkels/webshops geldt dat zij verkooppunt zijn van een een door Allesduurzaam opgenomen merk of dat hun assortiment voor minstens 50 % bestaat uit producten die voldoen aan onderstaande criteria.

Keurmerken

Allesduurzaam heeft alle in Nederland bekende keurmerken onderworpen aan een screening die uitgaat van bovengenoemde principes.  Producten en diensten die een dergelijk keurmerk voeren worden automatisch toegelaten tot Allesduurzaam. Dit geldt ook voor producten en diensten met een fair trade keurmerk.

Criteria Voetafdruk

 • Milieu-efficiënt product
  vergeleken met gangbare producten vermindert dit product/dienst  de energie-, water-, en materiaalgebruik van de consument.
 • Gerecycled product
  ten minste 50% van de materialen nodig om dit product te produceren zijn gemaakt van gerecyclede materialen
 • Reparatie
  bedrijf is werkzaam in de reparatiesector
 • Tweede hands
  bedrijf biedt tweedehands producten aan
 • Lokaal product
  de voor productie benodigde materialen bestaan voor minimaal 80% uit lokale grondstoffen en het product wordt lokaal afgezet
 • Handgemaakt/ambachtelijk product
  het product is handgemaakt; er zijn geen machines nodig voor de productie

Criteria Energie

 • Duurzame energie
  minimaal 80% van de voor productie van dit product/dienst benodigde energie bestaat uit duurzame energie
 • Opwekken duurzame energie
  de bedrijfsvoering van het energiebedrijf is erop gericht dat de capaciteit voor het opwekken van duurzame energie wordt vergroot
 • Energiebesparing
  product/dienst draagt bij aan energiebesparing
 • Klimaat neutrale productie
  dit product is klimaatneutraal geproduceerd ofwel direct ofwel door CO2- compensatie

Criteria Kringloop

 • Cradle to Cradle product
  product bestaat voor 100% uit opnieuw te gebruiken materialen
 • Biologisch afbreekbaar product
  De materialen nodig om dit product te produceren zijn biologisch afbreekbaar
 • Niet-toxisch product
  er werden geen synthetische en/of toxische materialen gebruikt voor de productie van dit product, waar dit bij vergelijkbare producten wel het geval is.
 • Afval
  bedrijf heeft een uitgesproken afvalbeleid dat erop gericht is afval zoveel mogelijk te voorkomen en dat reststromen zoveel als mogelijk worden opgenomen in een materiele kringloop

Criteria Bewustwording

 • Stimuleert bewustwording
  product of dienst stimuleert bewustwording in een duurzame wereld
 • Bevordert duurzame recreatie
  dit product of deze dienst bevordert recreatie zonder schade aan lucht, water, bodem en ecosystemen
 • Liefde en kennis over de natuur
  product/dienst draagt bij aan overdragen van liefde en kennis over de natuur
 • Behoud natuur
  bedrijf/organisatie zet zich in voor natuurbehoud

Het gaat hier om een eigen verklaring van bedrijven, dat hun producten of diensten voldoen aan de criteria van Allesduurzaam.nl. De redactie van Allesduurzaam.nl checkt voorafgaand aan plaatsing de website van het bedrijf ter controle van de gegeven eigen verklaring.