Informatieteksten

Duurzaam ondernemen moet nog aantrekkelijker worden voor de kleine ondernemer

 

 

Als bedrijf loont het om duurzaam te ondernemen. Er worden steeds meer subsidies en fiscale voordelen beschikbaar gesteld door de overheid. Hier is zelfs een flink budget voor vrijgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de energie-investeringsaftrek. Hier is een budget van 147 miljoen euro beschikbaar voor gesteld. Ondernemers die investeren in innovatieve energiebesparingen mogen tot 45% van hun investering aftrekken van de winst.

Lees verder

Water besparen: 5 gouden tips

Klimaatwetenschappers stellen dat schoon drinkwater steeds schaarser wordt op aarde. Ook in Nederland kunnen er periodes voorkomen waarin we zuiniger om moeten gaan met water.

Gelukkig zijn er diverse dingen die je nu al kunt doen om je waterverbruik terug te dringen.

Energievergelijk.nl maakte zelfs een overzicht met 101 tips om water te besparen.

Wij hebben de vijf beste tips hieruit voor je op een rij gezet:

 

Lees verder

Gevolgen voor leveringszekerheid bij kolenverbod

Vorige maand begon de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het doel van de wet is om op een kostenefficiënte wijze een aanzienlijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te realiseren. Dit is nodig om aan de (inter)nationale klimaatdoelstellingen te voldoen.

De belangrijkste vragen die nog behandeld moeten worden zullen gaan over de leveringszekerheid en of de getroffen exploitanten van kolencentrales financiële compensatie zouden moeten krijgen. Waar compensatie primair in het belang is van de exploitanten (hoewel het ook van invloed is op het algemene investeringsklimaat), kunnen de gevolgen voor de leveringszekerheid alle Nederlanders raken. Desondanks wordt een mogelijke bedreiging hiervan in het wetsvoorstel wel kort genoemd, maar niet verder uitgewerkt.

Lees verder

Overstap 10daagse

WISE maakt overstappen nog makkelijker!

Lees verder

Mogelijkheid voor groene 'systeemcentrale' ondermijnd

Op 10 oktober 2017 werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd, met daarin ook de afgesproken maatregelen op het gebied van energie en klimaat. Deze maatregelen richten zich met name op een forse reductie van de uitstoot van CO2. D66 en Christenunie spreken zelfs van ‘het groenste regeerakkoord ooit’. Een belangrijke maatregel voor de CO2-reductie is het sluiten van alle kolencentrales. In een tijd dat Nederland van elektriciteit-exporteur naar -importeur verwordt, en dus steeds minder goed aan de eigen elektriciteitsvraag kan voldoen, wordt de eigen opwekkingscapaciteit verder afgebroken in plaats van deze bestaande capaciteit actief te verduurzamen. 

Lees verder

Duurzaam ondernemen: hoe doe je dat?

Duurzaam ondernemen, het is steeds meer te vinden in het nieuws en op internet. Een ‘soort’ trend. Bijna elk bedrijf houdt zich er mee bezig. Maar hoe kan duurzaam ondernemen eigenlijk bewerkstelligd worden? In dit artikel worden een aantal voorbeelden gegeven.


Lees verder

Natuurvriendelijk en duurzaam mollen verjagen

Mollen zijn leuke en nuttige beesten. Alleen willen we ze liever niet in de tuin. In dit artikel leest u hoe mollen kunt verjagen verjagen zonder ze pijnte doen of de tuin te schaden.

Lees verder

Verantwoord beleggen in duurzame fondsen

Beleggen is een interessante optie voor mensen die meer rendement uit hun spaargeld willen halen. Waar voorheen geld vaak ook belegd werd in zaken als alcohol, tabak, gokken en wapens, zijn er nu ook steeds meer mogelijkheden om duurzaam te beleggen.

Lees verder

Weet u wat u met uw oude elektronische apparaten moet doen?

door: MyTrendyPhone

Wist u dat de grondstoffen uit uw oude smartphone kunnen worden gerecycled, en zo dus opnieuw gebruikt kunnen worden bij de productie van een nieuw apparaat? Helaas laten de meeste apparaat gebruikers hun oude elektronica niet recyclen, doordat zij simpelweg niet weten waar zij het naartoe moeten brengen. Wij van MyTrendyPhone zijn ons bewust van het feit dat we deel uitmaken van dit immense probleem – om die reden vinden we dat we ook een deel moeten uitmaken van de oplossing. Daarom maakten wij deze infographic.


Lees verder