De grootste Groene Bedrijvengids van Nederland

Allesduurzaam.nl is de grootste groene bedrijvengids van Nederland.
Op Allesduurzaam.nl vindt u ruim 18.000 winkels en bedrijven,
die duurzame producten of diensten aanbieden. Ook bij ú in de buurt.

Gevolgen voor leveringszekerheid bij kolenverbod

Vorige maand begon de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het doel van de wet is om op een kostenefficiënte wijze een aanzienlijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te realiseren. Dit is nodig om aan de (inter)nationale klimaatdoelstellingen te voldoen.

De belangrijkste vragen die nog behandeld moeten worden zullen gaan over de leveringszekerheid en of de getroffen exploitanten van kolencentrales financiële compensatie zouden moeten krijgen. Waar compensatie primair in het belang is van de exploitanten (hoewel het ook van invloed is op het algemene investeringsklimaat), kunnen de gevolgen voor de leveringszekerheid alle Nederlanders raken. Desondanks wordt een mogelijke bedreiging hiervan in het wetsvoorstel wel kort genoemd, maar niet verder uitgewerkt.

Biomassa als alternatieve brandstof niet reëel

In 2016 werd bijna een derde van de elektriciteit in Nederland opgewekt met kolen, en in 2018 vormden kolen 11 procent van het totale energieverbruik (elektriciteit, warmte, transport, etc.) in Nederland. Het ligt dus voor de hand om de vraag te stellen hoe de afbouw van elektriciteit uit kolen wordt opgevangen.

Nu is het wetsvoorstel in principe niet gericht op het sluiten van de Nederlandse kolencentrales, maar op het stoppen van het gebruik van kolen als brandstof. Als voornaamste alternatief wordt in het wetsvoorstel biomassa aangedragen. Momenteel wordt in de meeste centrales een bepaald aandeel biomassa bijgestookt (vaak rond de 10-25%), hiervoor wordt door de Nederlandse overheid SDE+ subsidie verstrekt. Deze subsidies houden over een aantal jaar echter op te bestaan, waarna zowel de exploitanten zelf als andere partijen twijfelen of biomassa als brandstof economisch rendabel is en of het technisch mogelijk is om 100% biomassa te gebruiken. Het PBL heeft bijvoorbeeld in haar berekeningen voor het Klimaatakkoord (p. 7) geen biomassa in kolencentrales meegenomen, omdat dit uit kostenperspectief niet reëel wordt geacht. Ook de Raad van State wijst in haar advies over het wetsvoorstel op een mogelijke schaarste aan biomassa in de toekomst, omdat het aanbod niet ongelimiteerd kan meegroeien met de vele toepassingen waarin biomassa wordt aangewezen als oplossing voor de vervanging van fossiele energiebronnen.

In het wetsvoorstel zelf wordt onderschreven dat men de ontwikkelingen op het gebied van biomassa niet kan voorspellen, maar dat men uitgaat van een positief scenario. De kans dat meerdere van de kolencentrales niet binnen de korte gestelde termijn kunnen overstappen op biomassa of een andere alternatieve brandstof is echter aanzienlijk, zodat uiteindelijk sluiting van de centrales het resultaat van het wetsvoorstel is.

Combinatie van wet met andere maatregelen zorgt voor problemen

Ook wanneer alle vijf kolencentrales sluiten, komt de leveringszekerheid volgens het kabinet niet in gevaar. Hierbij baseert men zich op een berekening door Frontier Economics waaruit blijkt dat er alleen voldoende capaciteit beschikbaar is om op de momenten van piekvraag stroom te leveren als wordt geleund op import uit het buitenland. Het idee is dat gascentrales die tijdelijk buiten werking zijn gesteld (‘in de mottenballen staan’), door het wegvallen van de kolencentrales weer rendabel worden en deze productie deels zullen overnemen. Echter bleek vorig jaar dat het wegvallen van productie met kolen vooral door import werd vervangen, niet door de eigen gascentrales.

De Raad van State wees er bovendien op dat de maatregel niet alleen op zichzelf moet worden bekeken, maar ook in combinatie met andere maatregelen die van invloed zijn op de leveringszekerheid, zoals de minimumprijs voor CO2. Frontier Economics stelde in hetzelfde onderzoek namelijk dat de combinatie van sluiting van de kolencentrales en een minimumprijs voor CO2 wel problemen voor de leveringszekerheid kan opleveren. De gascentrales waarop wordt gerekend dat zij een deel van de elektriciteitsproductie zullen overnemen, worden daar namelijk ook door geraakt. Zo wordt men nog afhankelijker van import van stroom, die niet altijd betrouwbaar is. Zeker gezien de maatregelen die ook in buurlanden worden genomen, zoals een vergelijkbare stop in het kolengebruik in Duitsland en de uitfasering van kernenergie in Belgie. Op dit moment wordt de meeste geïmporteerde stroom uit Duitsland nog opgewekt met (bruin)koolcentrales. Met voornamelijk weersafhankelijke stroomproductie uit zon en wind is het onzeker of Nederland op lange termijn kan blijven importeren uit de buurlanden.

Minimumprijs CO2: symbolische maatregel of gevaar voor leveringszekerheid

Het wetsvoorstel is naar aanleiding van de vraag van de Raad van State aangevuld met een uitgebreidere toelichting. Er wordt gesteld dat in het concept-Klimaatakkoord een minimumprijspad is overeengekomen dat naar verwachting ruim onder de Europese CO2-prijs (ETS) ligt, zodat de kans dat de CO2-minimumprijs in werking treedt zeer klein is. De kans is echter niet geheel afwezig, anders zou de maatregel van een minimumprijs helemaal niet ingevoerd hoeven te worden.

Deze argumentatie, waarbij Minister Wiebes stelt dat de leveringszekerheid niet in gevaar komt omdat de kans klein is dat de minimumprijs daadwerkelijk wordt bereikt, werpt enerzijds de vraag op of de minimumprijs dan wel een nuttige maatregel is en anderzijds of het verstandig is om het gebruik van kolen te verbieden wanneer deze minimumprijs er ook komt. Dit zal de komende tijd nader moeten worden toegelicht.

Onze selectie

Sungevity

Sungevity Eigen schone stroom is zo opgewekt met Sungevity. Sungevity is aanbieder van... Lees verder

Gerelateerde adressen

SET energie & tractie

SET energie & tractie heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van wind turbines voor particuliere en professionele toepassingen. Een nieuwe generatie verticale wind turbines voor particuliere en...

DZyzzion

Of het nu gaat om duurzaam ondernemen, duurzame gebiedsontwikkeling of andere duurzame zaken, het gaat in de eerste plaats om het maken van bewuste keuzes. Dat is niet altijd eenvoudig, want...

TGEC (The Green Energy Company)

Wij realiseren een besparing tussen de 60-90% op het energieverbruik van uw verlichting door uw huidige verlichting te vervangen voor goed ontwikkelde LED verlichting. LED verlichting verbruikt...

Greenhost

Greenhost heeft al meer dan tien jaar ervaring met het aanbieden van webhosting. Ooit begonnen als tweepitter zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met zeven medewerkers en duizenden websites. We...

Business Lease Nederland

Business Lease Nederland heeft een contract gesloten met Stichting Natuur en Milieu. Business Lease Nederland is CO2 neutraal en heeft een MVO beleid. Bij MVO neemt een bedrijf de...

Tips Energie & Mobiliteit

tweedehands fiets kopen

tweedehands fiets kopen

Wil je een tweede hands fiets kopen? Waar moet je op letten? Info.nu zette tien goed tips op een rijtje
direct naar site

zonnepanelen in Nederland

zonnepanelen in Nederland

Benieuwd naar dé top 3 waarom Nederlanders zonnepanelen kopen? Antwoord op deze vraag en meer leuke weetjes over zonnepanelen in ons kikkerlandje Nederland vindt u hier.
Lees verder

Dure benzine? Go electric!

Dure benzine? Go electric!

Baal je van die dure benzine? Elektrisch rijden is een stuk goedkoper
Lees verder

Fiets naar je werk

Fiets naar je werk

Lekker op de fiets: milieuvriendelijker kan het niet
Lees meer over het waarom van fietsen

Deelauto dichtbij

Deelauto dichtbij

Neem een abonnement op een deelauto! Eenvoudig in gebruik en altijd wel een auto in de buurt beschikbaar.
Vind het bij jou passende abonnement

Autowasstraat biedt uitkomst

Autowasstraat biedt uitkomst

Kies voor een autowasstraat met het Milieukeur.dan zit je goed.
Waarom? Klik hier!

Bewust autorijden

Bewust autorijden

Autorijden en duurzaamheid... Hoe maak je kilometers groener?
Lees hier!

Trendy scooter

Trendy scooter

Op weg met een modieuze elektrische scooter? Geruisloos wegspuiten...
Vind aanbieders in je buurt...

Experts Club Green over vervoer en autogebruik

Experts Club Green over vervoer en autogebruik

Op ClubGreen.nl staan experts je te woord met antwoord op jouw vragen over auto, openbaar vervoer, taxi en mobiliteit.
Vind hier antwoord op je vragen

Meer informatie

11 categorieën, 74 subcategorieënHuis & Tuin

5 categorieën, 24 subcategorieënKleding & Verzorging

11 categorieën, 71 subcategorieënVrije Tijd

4 categorieën, 16 subcategorieënKinderen

7 categorieën, 48 subcategorieënEten & Drinken

12 categorieën, 56 subcategorieënEnergie & Mobiliteit

3 categorieën, 12 subcategorieënGeldzaken

9 categorieën, 73 subcategorieënBusiness to business

Inloggenx

E-mailadres:
Wachtwoord: