Biologische kweek bevordert vitaliteit van bomen

Biologische boomkwekers besteden aandacht aan een gezonde en vruchtbare bodem en aan een natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen. Dat levert vitale bomen op met een sterk ontwikkeld wortelstelsel. 

Bomen staan zelden op de ideale plaats en hun omgeving verandert voortdurend. Asfalt, plaveisel en funderingen belemmeren een gezonde uitgroei van de wortels. Wegenbouwers en kabelleggers richten vaak schade aan. De kroon kan zich ook lang niet altijd goed ontwikkelen doordat de boom moet concurreren met andere bomen. Of er is sprake van schaduw van gebouwen. 

Om uit te groeien tot een boom met een goede gezondheid die goed past in zijn omgeving heeft de boom van tijd tot tijd deskundige begeleiding nodig.

Kenmerken biologische bomenkweek

  • Verlevendiging van de bodem door middel van variatie in het bodemleven (pissebedden, wormen, duizendpoten, schimmels, bacteriën e.d) zorgt voor een gezonde en sterke boom.
  • Gebruik van natuurlijke meststoffen. De opbouw van de bodemvruchtbaarheid wordt gestimuleerd door gecomposteerde mest en compost van blad en plantenresten.
  • Werken aan een evenwichtige bodemstructuur is ook van belang voor een optimale vochthuishouding in de bodem.
  • Door humusopbouw in de bodem en door organische bemesting vindt geen uitspoeling van voedingstoffen plaats.

Voordelen van biologische bomenkweek

  • Hoge tolerantiegrens voor insectenaantastingen.
  • Kunnen goed aanslaan na het aanplanten.
  • Worden niet rechtgetrokken tijdens de groei en ontwikkelen zo hun eigen vorm. Dat kan in veel gevallen de schoonheid van het landschap ten goede komen.

De stichting Skal waarborgt het EKO keurmerk en ziet toe op het gebruik van natuurlijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Tekst: de Woordentuin, www.dewoordentuin.nl  of dewoordentuin.blogspot.com