Hoe groot is jouw voetafdruk? Doe de test

Als alle bruikbare ruimte op aarde verdeeld wordt over alle mensen en we geven de natuur voldoende ruimte om te overleven, dan heeft elke bewoner gemiddeld per jaar recht op 1,8 hectare (ongeveer drie voetbalvelden).De Voetafdruk van rijke landen is veel groter dan die van arme landen. Nederland heeft een gemiddelde Voetafdruk van 4,7 hectare.

Jouw Voetafdruk wordt bepaald door verschillende activiteiten: voedsel, verkeer en vervoer, wonen, onderwijs en ontspanning.

  • Bij het berekenen van de gemiddelde Voetafdruk van acht gemeenten in Nederland bleek dat vooral het consumeren van voedsel een grote invloed heeft op de Voetafdruk. Meer dan een derde (37%) van de Voetafdruk wordt bepaald door voedsel.Vooral het eten van vlees en zuivel vergroot de Voetafdruk, met name omdat het verbouwen van voedsel voor vee veel ruimte inneemt.
  • Ook onderwijs en ontspanning hebben een groot aandeel in de Voetafdruk (29%). Hieronder vallen recreatie, vakantie en papiergebruik.
  • Wonen, met het energiegebruik dat daarbij hoort, en de ruimte die de huizen letterlijk innemen is ook van belang. Toch is het aandeel van wonen minder dan de helft van het aandeel van voedsel (18%).
  • De vierde activiteit die invloed heeft op de Voetafdruk is verkeer en vervoer met 8%.

Ben jij nieuwsgierig naar jouw eigen Voetafdruk? Je kunt deze berekenen op www.voetenbank.nl. Na het invullen van verschillende gegevens over jouw consumptiegedrag, berekent het programma jouw Voetafdruk. 

 

 webredacteur Christa Smits