Zonwering levert een forse energiebesparing op

Bij toepassing van automatisch geregelde buitenzonwering gedurende de zomer, kan voor kantoren gemiddeld 19 procent op energie worden bespaard en voor woningen gemiddeld 7,5 procent.
Romazo, de branche-organisatie voor rolluiken, markiezen en zonweringsbedrijven, heeft TNO opdracht gegeven de energie-effecten van automatisch geregelde buitenzonwering voor verwarmen en koelen van voor Nederland representatieve gebouwtypen te onderzoeken.
Buitenzonwering
Uit het onderzoek van TNO blijkt dat het effect op de energiebesparing het grootst is als automatisch gereguleerde buitenzonwering alleen in de zomer wordt gebruikt. ’s-Zomers kan dan veel minder worden gekoeld. En als de automatische zonwering ’s-winters is uitgeschakeld, zorgt de zon voor de nodige opwarming, zodat op verwarming wordt bespaard.
Zonwering moet in de ontwerpfase bij de bouw worden meegenomen. Zonwering vormt nu helaas nog te vaak een sluitpost op de begroting. Het vaak zo dat als de problemen zich al hebben voorgedaan, zonwering in beeld komt als oplossing voor licht- en warmteoverlast.
Energiebesparing
Uit het TNO-onderzoek ‘Buitenzonwering en energiebesparing op verwarmen en koelen’ blijkt dat bij gebruik van automatisch geregelde zonwering alleen in de zomer, zonder andere zonwerende maatregelen energiebesparing mogelijk is van:

  • 3 tot 12 procent voor woningen
  • 4 tot 5 procent voor zorggebouwen
  • 9 tot 29 procent voor kantoren

Zorggebouwen nemen een specifieke positie in, omdat zij een gemiddeld hogere temperatuur in de gebouwen hanteren.
Serieuze plek
Buitenzonwering verdient op basis van dit onderzoek een veel serieuzere plek in het gebruik van isolatiematerialen. Buitenzonwering moet worden meegenomen als één van de belangrijke energiebesparende maatregelen.

September 2008