Ahrend

Ahrend ontwikkelt, ontwerpt en produceert flexibele, modulaire kantooromgevingen. Daarbij streven wij naar 100% ecodesign-ontwerpen. Ahrend stelt zichzelf ten doel in 2020 klimaat-neutraal te produceren en de volledige productkringlopen te sluiten.
 
Inrichter Ahrend wil duurzaam zijn in alle betekenissen van het woord en houdt daarom bij alle besluiten en handelingen rekening met de gevolgen voor People, Planet en Profit.
Wij hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
 
  • MVO is een integraal onderdeel van alle aspecten van haar bedrijf en de bedrijfsvoering
  • MVO heeft betrekking op alle producten en diensten van Ahrend
  • MVO heeft belang voor en effect op alle voor Ahrend relevante stakeholders.
 
Uitgangspunten en de basis voor Ahrends beleid zijn de Verklaring van de Verenigde Naties over Mensenrechten, de Conventies van de ILO en Global Compact en onze milieudoelstellingen tot 2020:
  • Wij willen in 2020 CO2-neutraal produceren
  • Wij willen in 2020 onze kringlopen gesloten hebben
  • Wij streven naar bewijsvoering van onze prestaties (via metingen, certificering, externe auditing of andere methodes)

Vanuit onze ambitie vinden we het belangrijk dat ook onze leveranciers (gaan) voldoen aan bepaalde sociale en ecologische minimum vereisten. Deze sociale en ecologische criteria belangrijk voor Ahrend omdat wij samen met onze leveranciers onze producten en diensten en de keten willen verduurzamen. 
 

Duurzaam voor de aarde

Ahrend wil niet alleen haar productie en producten verduurzamen, maar de gehele inrichting van kantoren, onderwijs- en zorginstellingen. De kern van duurzaam inrichten is dat Ahrend opdrachtgevers bewust maakt van het feit dat zij, wanneer zij minder vierkante meters benutten, minder wanden, plafonds, vloerbedekking, meubilair, verlichting, energie en facilitaire dienstverlening (bijvoorbeeld schoonmaak) nodig hebben en dus structureel aanzienlijk zullen besparen op hun exploitatiekosten.
 
 
Het doel van Ahrend is een passende, aanvaardbare en werkbare regulatoire omgeving te handhaven voor onze onderneming, door op basis van partnerships en wederzijds vertrouwen op een proactieve en constructieve wijze samen te werken met locale, provinciale en nationale overheden.
zoek in de gids:
zoek