‘Wij geven de garantie op thermische prestaties van vloerverwarming’

Met de inzet op gasloze realisaties wint de vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp en warmteterugwinning aan populariteit. Duurzaam Gebouwd spreekt Wuf Floor van Anhydritec, over een innovatie die gegarandeerde thermische prestaties en verhoogd comfort levert.

De komende tijd staat de bouw- en vastgoedsector voor de uitdaging om met weinig handjes grote dingen te doen. Daar hoort ook de transitie bij naar een omgeving waarin geen aardgas meer wordt toegepast, oftewel de energietransitie. “Die is in volle gang”, weet Floor, “en de installatiemarkt heeft misschien nog wel de grootste uitdaging.”

Meer vloerverwarmingssystemen

Installateurs proberen om met hun oplossingen de BENG-norm in te vullen en fossiele brandstoffen in te vullen. “De vloerverwarming is één element van die totaaloplossing. Waar sommigen alle vloerverwarmingssystemen over één kam scheren, willen wij een ander geluid laten horen.” Dat geluid spitst zich onder andere toe op de uitdaging om de watertemperatuur in een vloerverwarming zo laag mogelijk te houden, om daarnaast zo snel mogelijk te reageren op warmte of koude. “Traditioneel worden dikke lagen zandcement op een ruwbouwvloer toegepast. De verwarming ligt dan op het beton en warmt langzaam op. Iedereen binnen de installatiebranche is bezig om met zo weinig mogelijk energie het water op te warmen, echter niemand houdt rekening met de dekvloer die boven op de vloerverwarming komt, een zandcement dekvloer werkt zelfs eerder isolerend door werking van lucht in het materiaal. ”Hogere warmtegeleiding

Een anhydriet gietdekvloer 

Dat kan anders. “Dat is waar wij ons op richtten. Met Thermio+ hanteren we een dun laagssysteem gecombineerd met een hoge gegarandeerde warmte geleidingscoefficient. Een anhydriet gietdekvloer 20 mm boven de leidingen. Dat heeft een beter profiel en een hogere warmtegeleiding. Die 30% toename van de thermische emissiecoëfficiënt garanderen we ook.” In het bouwbesluit en binnen de EPC zijn geen specifieke garanties en prestaties opgenomen. “We willen door middel van een gelijkwaardigheidsverklaring aantonen dat deze prestaties ook daadwerkelijk behaald worden. Dat doen we door minimaal twee systemen met elkaar te vergelijken, waarbij de vloer varieert en de warmtepomp hetzelfde is. De volgende stap is Thermio+ binnen de EPC/BENG te integreren. Of een dekvloer onderdeel te laten zijn van het complete verwarmingssysteem."

Beter milieuprofiel van anhydriet

De verklaring moet half september 2018 binnen zijn. Een mijlpaal voor heel Nederland, nog nooit is een verwarmingssyteem zo integraal beoordeeld, maar Floor wil niet te lang stilstaan bij alleen het energetische aspect. “We zetten daarnaast stappen op de vlakken milieu en comfort.” De basis voor de positieve effecten voor het milieu ligt in het verbeterde profiel. “Anhydriet heeft een beter milieuprofiel dan cement en dat maakt een enorm verschil. Je zou kunnen stellen dat dit profiel tot 6 keer milieuvriendelijker is, terug te vinden in de Nationale Milieudatabase. We hanteren een standaard bindmiddel, op recept geproduceerd. Vervolgens wordt bij de specieproductie additieven toegevoegd, dat deze positieve eigenschappen meegeeft. Dit gehele proces inclusief prestaties van het eindproduct is afgedekt met een KIWA-covenant.”Opwarmen en comfort

Naast deze verlaagde impact is er een voordeel op het gebied van comfort. Normaal gesproken heeft een vloerverwarmingssysteem relatief lang nodig om op te warmen en te koelen, want zandcement bevat veel luchtholtes die isolerende werken. “Dat horen we ook van gebruikers, die lang moeten wachten totdat een ruimte verwarmd is. Dit systeem heeft een efficiëntere en homogenere warmteafgifte. Dat ga je merken in hoe je de ruimte beleeft qua comfort.”Volgende stap

De gelijkwaardigheidsverklaring vormt de volgende stap in de duurzaamheidsambities van Anhydritec. “Daarmee kunnen we de markt een onderbouwing bieden van de voordelen die ons systeem biedt. Ik kijk dan uit naar dit moment en leg de uitdaging neer om samen met architecten, energieconsulenten, installateurs en andere ketenpartners de verduurzaming grootschalig en geïntegreerd op te pakken.”