Afvalscheidingsstation

OP het afvalscheidingsstation bij De Brug te Houten worden alle afvalsoorten gescheiden (dit is gesorteerd naar materiaalsoort), ingezameld en afgevoerd naar de verwerker. Hierdoor kunnen veel van de ingezamelde stoffen opnieuw worden gebruikt wat een zeer gunstige uitwerking heeft op het milieu.
Een ander voordeel is dat het verwerken van gescheiden ingezameld afval veelal veel goedkoper is. Alle kosten van het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval worden verwerkt in de afvalstoffenheffing. Door het zo laag mogelijk houden van de kosten betaalt u dus uiteindelijk minder afvalstoffenheffing. De volgende stoffen worden op het afvalscheidingsstation gescheiden ingezameld en afgevoerd.

Autobanden (zonder velg), herbruikbare artikelen, geÁ¯mpregneerd hout, grof snoeiafval, oud papier/karton, oud ijzer, glas, olie, puin/gips, hout, vlak glas, zand/aarde, restafval, textiel en schoenen, bielzen, klein chemisch afval, wit- en bruingoed, asbest.

Het afvalscheidingsstation is uitsluitend toegankelijk voor inwoners van de gemeente Houten. U moet daarom altijd een legitimatiebewijs meenemen als u hier uw afval naar toe brengt. Bedrijven hebben geen toegang tot het afvalscheidingstation. Zij moeten hun afval via de particuliere afvalmarkt af (laten) voeren.

Openingstijden: maandag: gesloten, dinsdag t/m vrijdag tussen 08.30 - 12.30 en 13.00 - 16.00 en op zaterdag van 08.30 - 16.00 uur.

Afvalscheidingsstation
De Brug 9
3991 LN Houten