AG Landrover-unlimited

AG Landrover-unlimited verstaat onder 'groen rijden': rijden op PPO (Pure Plantaardige Olie) en het monteren van Cyclone om de motor optimaal te laten ademen. Het rijden op koolzaadolie biedt veel voordelen. De motor loopt rustiger en produceert minder lawaai. Bovendien is de vervuiling met CO2 bij PPO (Pure Plantaardige Olie) te verwaarlozen. PPO bevat geen zwavel, de veroorzaker van zure regen. De roetuitstoot wordt met ten minste 50% verminderd, waarbij in tegenstelling tot dieselolie geen kankerverwekkende deeltjes vrijkomen. Dus goed voor met milieu en de mens.

AG Landrover-unlimited
Bagijnhof 44
4264 AZ Veen