AIDEnvironment

Als non-profit onderzoeks- en adviesbureau zet AIDEnvironment zich in voor de natuur en een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Dit doet ze door strategische advisering van overheden, maatschappelijke organisaties en de private sector.
AIDEnvironment
Barentszplein 7
1013 NJ Amsterdam
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/aidenvironment-amsterdam
.