Bernard Schulte B.V.

Sinds de oprichting in 1813 en de start van de centrale verwarmingsafdeling in 1908, engineert, installeert en onderhoudt Bernard Schulte centrale verwarming, airconditioning, mechanische ventilatie en klimaatbehandelingsystemen in de industrie, agrarische sector, utiliteit- en woningbouw (nieuwbouw en verbouw). Bernard Schulte B.V. is o.a. installateur van zonneboilers en zonnepanelen.
Bernard Schulte B.V.
Nijverheidsweg 10
2215 MH Voorhout
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/bernard-schulte-voorhout
.