Biodivers natuurzaadmengels

Biodivers is leverancier van inheemse zaden voor alle typen wegbermen, dijken, wadi's, golfbanen, natuurvriendelijke oevers, bosranden, akkerranden, boerderijerven, landschappelijke tuinen, speelgazons, heemtuinen en nog veel meer. Biodivers is tevens een ecologisch adviesbureau.

Biodivers natuurzaadmengels
Hoenkoopse Buurtweg 51
3421 GB Oudewater