Biologische boerderij Groot Weede

Herman runt samen met zijn oudste zoon Wim de Biologisch Dynamische boerderij Heerlijkheid Groot Weede in Hoogland. Momenteel is het aan de derde generatie om de boerderij in stand te houden. Op deze melkveehouderij vind je 35 melkkoeien, 2 stieren, jongvee en kalfjes. In totaal zijn er 70 beesten. Dit vee is van het oud-hollandse ras met daarbij enkele blaarkoppen, lakenvelders en roodbond koetjes. Deze boerderij is naast melkveehouderij ook nog een zorgboerderij, waar mensen met een verstandelijke beperking werken. Op deze boerderij vind je een winkel, waar uiteraard biologische producten worden verkocht. Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. Er wordt altijd gekeken naar iemands mogelijkheden, bijvoorbeeld eieren rapen, dieren voeren of planten oppotten. Biologische producten zijn volgens een milieuvriendelijke landbouw- of veeteeltmethode geproduceerd en verwerkt, zonder kunst- matige toevoegingen zoals kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en kleurstoffen. Biologisch-dynamische producten zijn biologisch geproduceerd en verwerkt, waarbij ook rekening is gehouden met de invloed van de aarde, hemellichamen en de kosmos.
Biologische boerderij Groot Weede
Van Boetzelaerlaan 3
3828 NW Hoogland
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/weede-hoogland
.