Centrum Voor Natuur En Milieu Educatie De Groenling

De Groenling stelt zich ten doel de bevolking van Schagen en omstreken voorlichting en educatie te bieden op het gebied van natuur en milieu.
Centrum Voor Natuur En Milieu Educatie De Groenling
Schoenmakerspad 1
1741 XM Schagen
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/cnme-de-groenling-schagen
.