CREM BV

CREM BV is een adviesbureau dat een bijdrage wil leveren aan economische, sociale en ecologische duurzaamheid. CREM adviseert, onderzoekt, ontwikkelt methodieken en faciliteert diverse processen die bijdragen aan duurzaamheid. CREM werkt in opdracht van internationale organisaties, de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en certificeringsinstellingen.

CREM BV
Spuistraat 104D
1012 VA Amsterdam