Dierenbescherming Zuid

De Dierenbescherming is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. De Dierenbescherming bestrijdt dierenmishandeling, vangt dieren in nood op, ziet toe op de naleving van dierenwetgeving en werkt met voorlichting en acties aan een diervriendelijke samenleving. Een regionale afdeling richt zich op zaken die zich in het werkgebied van de afdeling afspelen.

Alle activiteiten en werkzaamheden van de Dierenbescherming spelen zich af rondom de missie: "De Dierenbescherming geeft inhoud en betekenis aan het geweten van de samenleving, als het gaat om de relatie tussen mens en dier".

Dierenbescherming Zuid
Doornakkersweg 51
5642 MP Eindhoven