Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) is een internationale organisatie die streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Europese markt.

Bedrijven die zich bij FWF aansluiten ondertekenen een gedragscode met arbeidsnormen, gebaseerd op de internationaal erkende normen van de ILO.

De arbeidsnormen van FWF zijn:
- vrije keus van arbeid;
- geen discriminatie van werknemers;
- geen kinderarbeid;
- vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen;
- betaling van een leefbaar loon;
- geen excessieve werktijden;
- veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
- een wettige arbeidsovereenkomst.

Bedrijven die deelnemen aan Fair Wear Foundation implementeren de arbeidsnormen die in de gedragscode worden genoemd, en accepteren de controle van Fair Wear Foundation op hun bedrijfsvoering en op daadwerkelijk verbetering van de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers.

Fair Wear Foundation is een breed geaccepteerd initiatief, dat wordt bestuurd en gesteund door Nederlandse werkgeversorganisaties in de modebranche (MODINT, Mitex, FGHS), vakbonden (FNV, CNV) en ontwikkelingsorganisaties (waaronder Schone Kleren Campagne en Oxfam-Novib, ICCO).

Fair Wear Foundation
Koningin Wilhelminaplein 13
1062 HH Amsterdam
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/fair-wear-amsterdam
.