Groene Hart Hopper

De GroeneHart Hopper is de naam van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem CVV) in een groot gedeelte van de provincie Zuid-Holland. Het is Openbaar Vervoer (OV) dat reizigers van deur tot deur of van deur tot sterhalte vervoert. Dit vervoerssysteem is er voor iedereen! De Hopper versterkt het reguliere OV in uw regio. Het tarief voor het vervoer met de Hopper is laag en de kwaliteit van het vervoer is hoog. Zo krijgt u bijvoorbeeld desgewenst hulp bij het in- en uitstappen. Het vervoersysteem is eenvoudig te gebruiken en rijdt stipt. Er wordt gewerkt met een relatief korte aanmeldtijd (tenminste 1 uur voor vertrek) en sterhaltes waarvandaan doorgereisd kan worden met ander openbaar vervoer. Bestel gratis 0800 022 09 00.
Groene Hart Hopper
Postbus 45
2800 AA

Meer resultaten

Keurmerken

Geen keurmerken bekend.