GTC-Europe

Partner HIER. GTC-Europe zet de HRE ketel in de markt. Deze heeft alleen maar voordelen. Het wordt gezien als de opvolger van de HR Ketel. CO2 besparing per unit 1.000kg/jr., door
piekmomenten voor de energiebedrijven onder controle te houden en efficienter
om te gaan met elektriciteit.

GTC-Europe
Postbus 22035
1302 CA