Haags Milieucentrum

De Stichting Het Haags Milieucentrum streeft naar een zo duurzaam mogelijk Den Haag en omgeving. Het centrum doet dit op twee manieren: door zelf activiteiten te ontplooien en door plaatselijke en regionale natuur- en milieuorganisaties te ondersteunen. Iedereen kan met vragen over natuur en milieu bij het Haags Milieucentrum terecht.
Haags Milieucentrum
Riviervismarkt 5
2513 AM 's-Gravenhage