Heemtuin KMTP Lisse

heemtuin lisseHeemtuin KMTP Lisse. Het woord 'heem' betekent huis of thuis. Het woord 'tuin' betekent afgebakend stuk grond. Een heemtuin heeft een inheemse beplanting; er groeien planten, struiken en bomen die van nature in de omgeving thuishoren. Het begrip omgeving kan worden opgevat als de directe omgeving, de streek, maar ook ruimer; als het eigen land. Een heemtuin vervult een functie in het behoud van inheemse planten. Door een aan de behoefte van de planten aangepaste aanleg en het bijbehorend aangepaste onderhoud kunnen er veel verschillende soorten groeien, waaronder ook de meer zeldzame. Verspreiding van inheemse planten door middel van het aanbieden van zaden en stekken en het bieden van mogelijkheden tot natuureducatie zijn eveneens functies van een heemtuin. Met het woord 'heemtuin' worden zowel natuurtuinen als wilde plantentuinen aangeduid. In natuurtuinen bestaat het beheer voornamelijk uit het een tot meerdere malen per jaar maaien. In wilde plantentuinen wordt naast het maaien ook gewied, geplant en gezaaid. De heemtuin te Lisse is een heemtuin van het type wilde plantentuin. De Heemtuin Lisse ligt aan het eind van de Don Boscostraat, langs het Heempad richting de Zemelpoldermolen. De Heemtuin Lisse is geopend: * op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur tijdens de onderhoudswerkzaamheden * tijdens themamiddagen (zie: Actueel) * na overleg voor groepen / groepsrondleidingen * na overleg voor schoolklassen met mogelijkheid tot volgen van natuurlessen * altijd wanneer de poort openstaat.......

Heemtuin KMTP Lisse
't Lange Rack 9
2162 XX Lisse

Duurzame Deals

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Pap & Lepel

€29,95

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Allesduurzaam

vanaf €100

zoek in de gids:
zoek