Initiatiefgroep Natuurbeheer In Delft

Initiatiefgroep Natuurbeheer In Delft is een samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties om de krachten te bundelen en mee invloed te hebben bij overheden. De activiteiten van de Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft zijn er op gericht om inrichting en beheer in Delft en wijde omgeving in ecologische zin te beïnvloeden. Dat vergt zowel het nadenken en onderbouwen van alternatieven (de denktank-functie) als het ondenemen van concrete activiteiten naar instanties en personen die inrichting en beheer bepalen.

Initiatiefgroep Natuurbeheer In Delft
M. Trompstraat 17
2628 RB Delft