IVN Maastricht

IVN Maastricht is een lokale afdeling van de landelijke vereniging voor natuur- en milieueducatie. Het is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Het IVN laat mensen kennis maken met natuur en milieu door middel van voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong en oud, zoals excursies, cursussen en lezingen. Verspreid over Nederland heeft IVN zo'n 180 plaatselijke afdelingen.
IVN Maastricht
Trichtervoogdenstraat 70
6223 CT Maastricht