Koninklijke Ahrend NV

Koninklijke Ahrend NV verkoopt milieuvriendelijk kantoormeubilair. Ahrend stelt zichzelf ten doel in 2020 CO2-neutraal te produceren en de volledige productkringlopen te sluiten. Ahrend stelt mensen (people) centraal, of dat nu gaat om een medewerker, klant of leverancier. Hierbij staat welzijn centraal. Wij geloven dat dingen die goed voor je zijn, ook goed zijn voor wat je doet. Ahrend is erop gericht de keten waarin Ahrend opereert te verduurzamen (planet). Met haar producten en diensten wil Ahrend een bijdrage leveren aan duurzaamheid op de werkplek. Ahrend zet in op het sluiten van de kringlopen en en een CO2 neutrale productie in 2020. Ahrend streeft naar duurzame groei (profit), gericht op continuïteit van de onderneming, met inachtneming van haar sociale verantwoordelijkheid. Ahrend biedt verschillende diensten, waaronder Ahrend Duurzame Inrichtingsconcepten die leiden tot een lagere Total Cost of Ownership en lagere exploitatiekosten.

Koninklijke Ahrend NV
Laarderhoogtweg 25
1101 EB Amsterdam