Landschapbeheer Friesland

Landschapsbeheer Friesland zet zich in voor de integrale zorg ten behoeve van een visueel aantrekkelijk en ecologisch verantwoord landschap met grote aandacht voor de streek- en identiteitsgebonden eigenschappen van een gebied. Landschapsbeheer Friesland bevordert het maatschappelijke draagvlak voor de actieve zorg voor het landschap, levert bijdragen aan het waarborgen van duurzame ontwikkeling en geeft uitvoering aan behoud, herstel, beheer en ontwikkeling van het cultuurlandschap. Landschapsbeheer Friesland gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het landschap in de regio en bevordert daarom het ontplooien van gezamenlijke initiatieven, samenwerking, betrokkenheid van bewoners en organisaties bij hun leefomgeving en tot slot respect voor het particuliere eigendom.
Landschapbeheer Friesland
Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag