Milieuraad Pijnacker

De Milieuraad Pijnacker is opgericht op 2 november 1990 en stelt zich ten doel het milieubewustzijn en het natuur- en milieuvriendelijk handelen in Pijnacker-Nootdorp te bevorderen, alsmede het tegengaan van aantasting van natuur en milieu. Leden zijn organisaties of verenigingen die de doelstellingen van de Milieuraad onderschrijven. Dat zijn onder andere de KNNV, NMP en de bewonersvereniging Delfgauw. In de praktijk werkt de Milieuraad aan verbeteringen van het milieu en natuur in de gemeente door: "¢ een ondersteunende maar ook kritische inbreng in het Milieuplatform van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waarbij de Milieuraad zonodig vooroverleg heeft met leden en hun achterban om de benodigde expertise te mobiliseren; "¢ voorlichting en activiteiten zoals het (mede-) organiseren van de milieuweek en het opstellen van lijsten met aandachtspunten met betrekking tot milieu die als toetsing van de verkiezingsprogramma"™s gebruikt kunnen worden bij lokale verkiezingen
Milieuraad Pijnacker
Vlielandseweg 26
2641 KC Pijnacker