Mobiplaza

Mobiplaza ontwikkelt en realiseert mobiliteitspleinen met diverse faciliteiten ter bevordering van P+R, carpoolen en flexwerken. Hiermee is het een klimaat- en milieuvriendelijk project voor reductie van CO2 uitstoot, fijnstof, files en filestress. Tevens wordt het openbaar vervoer, deelauto en het fietsgebruik gestimuleerd. Mobiplaza is daarmee hét ontmoetingscentrum voor dagelijks, zakelijk en recreatief verkeer. Tevens partner van de HIER klimaatcampagne.

Mobiplaza
Postbus 75097
1070 AB