Natuur En Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel streeft naar behoud en herstel van natuur, milieu en landschap in de provincie Overijssel. Zij probeert dit te realiseren door: - aangesloten vrijwilligers organisaties te ondersteunen bij hun werkzaamheden - overheidsbeïnvloeding en het initiëren en ondersteunen van duurzame initiatieven

Natuur En Milieu Overijssel
Assendorperdijk 3
8012 EG Zwolle
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/natuur-en-milieu-overijssel-zwolle
.