Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland

De Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor een kwalitatief en kwantitatief goed milieu en zet zich in voor duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van onze leefomgeving. Continue strevend naar een evenwicht tussen economische, sociale en ecologische belangen. Het is de missie van Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland om een versnelling te geven richting duurzaamheid.

Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland
Bezuidenhoutseweg 50
2594 AW 's-Gravenhage

Duurzame Deals

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Pap & Lepel

€29,95

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Allesduurzaam

vanaf €100

zoek in de gids:
zoek