Natuurhistorisch Genootschap Limburg

Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL) is een particuliere organisatie ter bevordering van natuurstudie. Belangrijke activiteiten zijn het organiseren van onderzoeksprojecten, excursies, lezingen en het faciliteren van veldonderzoek. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een centrale databank en zijn voor uiteenlopende doelen beschikbaar voor derden. Verder geeft de vereniging een eigen maandblad uit. De provincie Limburg ondersteunt de vereniging door jaarlijks een bijdrage in de exploitatiekosten beschikbaar te stellen.

Natuurhistorisch Genootschap Limburg
Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond