Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)

NIBE is een advies-, onderzoeks- en ontwerpbureau voor milieuvriendelijk en gezond bouwen, wonen en werken oftewel Duurzaam Bouwen.

Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)
Bussumergrindweg 1b
1406 NZ Bussum