Niko Nederland

Niko Nederland verkoopt milieuvriendelijke producten (schakelaars en stopcontacten).

Niko levert forse inspanningen om de gevolgen van zijn industriële activiteit op het milieu zo klein mogelijk te houden. Het gaat daarin heel ver. Niko beperkt zich niet tot het louter recycleren van zijn productieafval. Van bij de start van het productontwerp reduceert Niko zijn milieu-impact. Dat heet ''eco-design''. Tijdens de productie wordt er alles aan gedaan om afval tot een absoluut minimum te beperken. Zo wordt alle kunststofafval vermalen en voor 100% opnieuw gebruikt, zonder kwaliteitsverlies. Een ander mooi voorbeeld: de olie in de ontvettingsbaden wordt volledig opgegeten door bacteriën waardoor er niets aan afvalolie overblijft! Het energieverbruik in de productiehallen en kantoren wordt aandachtig gevolgd. Een warmtewiel, koelplafonds, isolerend glas, automatische zonnewering en spaarlampen zorgen voor energiezuinige verlichting en verwarming. Bovendien voorzien 4000m² zonnepanelen in 10% van het stroomverbruik van Niko. Een eigen waterzuiveringssysteem stimuleert rationeel waterverbruik en beperkt waterverontreiniging. Regenwater op het dak van de kantoren wordt verzameld en gebruikt voor het sanitair.

Niko Nederland
Schorsweg 4
8171 ME Vaassen
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/niko-vaassen
.