Q Gardens ecologisch tuinontwerp

Q Gardens ecologisch tuinontwerp: ontwerp, beplanting & advies, begeleiding bij onderhoud (tuincoaching). De bodemsoort en de natuurlijke omgeving bepalen welke beplanting kan worden toegepast. Zijn de juiste soorten bomen, struiken, vaste planten en bollen evenwichtig toegepast dan trekt die beplanting (flora) veel beestjes en insecten (fauna) aan. En dat is precies waar het bij ecologie om gaat. Door maar een paar keer per jaar in te grijpen kunnen struiken bloeien, planten groeien. Als de bodem bedekt is droogt die minder uit en er is minder tijd nodig om onkruid te wieden of ongedierte te verjagen. Is er een mol, dan is er geen muis. Vlinders, vogels, egels, padden en salamanders zullen er een eigen plek vinden.
Q Gardens ecologisch tuinontwerp
Lepelkruisstraat 15
1018 WG Amsterdam
Gegevens geverifieerd met ORSE, zie ook
https://orse.nl/c/q-gardens-amsterdam
.

Meer resultaten

Keurmerken

Geen keurmerken bekend.