Reparco Nederland BV

Reparco Nederland BV is een groep bedrijven die zich richt op het inzamelen, inkopen, sorteren en verkopen van oudpapier en karton. Naast een eigen, wereldwijd opererende groothandel omvat Reparco Nederland ook diverse gecertificeerde inzamel- en sorteerdepots, met een regionale functie.

Reparco Nederland BV
Bijsterhuizen 11-07
6546 AR Nijmegen