Rover Den Haag

Rover Den Haag is een belangenvereniging voor reizigers in het openbaar vervoer. Wij laten officieel onze stem horen via onze deelname in het Consumentenplatform OV Haaglanden. Inspraken worden gehouden bij de verkeerscommissie van Haaglanden en de diverse gemeenteraden. Vooral van nut zijn de vele informele contacten bij gemeenten en vervoersbedrijven.
Rover Den Haag
Albert Termotestraat 155
2552 WD 's-Gravenhage