Siemens Nederland

Siemens realiseert integrale oplossingen voor duurzame en verantwoorde energie. Invalshoek hierbij is een breed portfolio dat elke vorm van energieopwekking omvat. Het resultaat van deze koers? Een hoger rendement voor bestaande centrales en bijzondere aandacht voor de mogelijkheden van duurzame energie uit o.a. wind en biomassa. Ook biedt Siemens oplossingen op het gebied van duurzame mobiliteit, zodat zowel de toenemende opstoppingen op het wegennet als de aantasting van de luchtkwaliteit aangepakt kunnen worden.

Siemens Nederland
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN 's-Gravenhage