Stichting Amalgaam Vrij Nederland

De Stichting Amalgaam Vrij Nederland geeft voorlichting over de buitengewoon negatieve effecten van kwik op de volksgezondheid als gevolg van het al 170 jaar toepassen van tandheelkundig amalgaam. Ze eist daarom evenals in Zweden per direct een wettelijk verbod op het gebruik van amalgaam (50% kwik).
Stichting Amalgaam Vrij Nederland
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam