Stichting Bomen Over Leven

De Stichting Bomen Over Leven verzorgt jaarlijks talrijke publieksexcursies, overdag en 's avonds, zowel doordeweeks als in het weekeinde. Hiermee geven wij invulling aan onze doelstelling: 'kennis van de natuur overbrengen en natuurbeleving stimuleren. Met de inkomsten uit natuurexcursies en vrijwillige bijdragen wil de Stichting aanzetten geven tot bijvoorbeeld boomplantprojecten of het behoud van oude, waardevolle bomen in het hele land.

Stichting Bomen Over Leven
p/a Lisztrode 19
2717 EW Zoetermeer