Stichting Collusie

Stichting Collusie is een landelijke non-profit organisatie die oplossingen aandraagt voor sociale, werkgelegenheids- en milieuproblemen. Naast reguliere banen biedt de organisatie leer- en werkplekken voor mensen, die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt door langdurige werkloosheid of andere beperkingen. Bij Collusie vinden ze een veilige omgeving waarin ze kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling om weer een plek op de arbeidsmarkt of in de samenleving in te nemen.

Stichting Collusie
Willinklaan 3
1067 SL Amsterdam

Meer resultaten

Keurmerken

Geen keurmerken bekend.