Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (DOCA)

Doca onderzoekt de relatie tussen het bedrijfsleven in de regio Arnhem en de samen-leving. Daarbij staat de kwaliteit van de samenleving voorop. De aspecten die bij dit onderzoekswerk aan de orde komen zijn daarom milieu, bewapening, investeringen in ontwikkelingslanden, personeelsbeleid, volksgezondheid enzovoort. Als stichting zien we het als onze taak om op regionaal niveau de westerse economie aan te kaarten, die met zijn fixatie op kapitaalgroei de ontwikkeling van een gezonde samenleving blokkeert.
Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem (DOCA)
Bentinckstraat 31
6811 EE Arnhem

Meer resultaten

Keurmerken

Geen keurmerken bekend.