Stichting Het Zeeuwse Landschap

Het Zeeuwse Landschap zorgt ervoor dat door een actief terreinbeheer de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in stand blijven of worden hersteld. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak die van gebied tot gebied kan verschillen. Soms is verbetering van de waterhuishouding in het gebied nodig, elders kan begrazing door runderen of schapen de natuurwaarden verhogen, in weer een ander terrein is selectief maaibeheer het beste. Daarbij zorgen we er natuurlijk zoveel mogelijk voor dat u van al dat moois kunt genieten. Als het maar enigszins kan, zijn de terreinen van Het Zeeuwse Landschap opengesteld voor het publiek, soms vrij toegankelijk, soms in de vorm van een excursie.
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Brugstraat 51
4475 AN Wilhelminadorp