Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap spant zich dagelijks in om de schaarse natuur een volwaardige plek op de overvolle kaart te geven. In woord en daad. Waar nodig en mogelijk koopt het Zuid-Hollands Landschap nieuwe natuurgebieden aan. Vervolgens werkt de stichting met man en macht aan het verhogen van de natuurwaarden. Het Zuid-Hollands Landschap geeft plant, dier en recreant rust en ruimte in ruim 90 natuurgebieden. Van Hoek van Holland tot Schoonrewoerd en van Lisse tot Ouddorp.

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Oude Delft 116
2611 CG Delft