Stichting Ir.D.C.van Schaik, Beheer Onderaardse Kalksteengroeven

De doelstelling van de stichting is het beheren van onderaardse kalksteengroeven in Nederlands en Belgisch Mergelland om de aanwezige geologische, historische en biologische waarden te behouden en deze groeven voor onderzoek en niet-commerciele educatieve bezoeken open te stellen.

Stichting Ir.D.C.van Schaik, Beheer Onderaardse Kalksteengroeven
Postbus 2235
6201 HA