Stichting Ooievaarsbuitenstation Het Doove Gat

De Nederlandse Vereniging tot bescherming van Vogels heeft het initiatief genomen om het ooievaarsbestand weer op peil te brengen. Een belangrijke stap werd in 1969 gezet met de oprichting van ooievaarsdorp "Het Liesveld". Hiermee werd een begin gemaakt met een herintroductie-project voor deze vogel. Het Liesveld is onder andere de "kraamkamer" van het ooievaarsproject. Hier wordt getracht ooievaars tot broeden te brengen, waarna de jongen na verloop van tijd worden losgelaten, in de hoop dat zij zich in de toekomst elders in ons land gaan vestigen. Op kleinere schaal wordt getracht dit ook te realiseren op zogeheten buitenstations, waarvan "Het Doove Gat" in Haastrecht er één is. Dit buitenstation in Haastrecht werd op 9 oktober 1982 in gebruik genomen Op dat moment bevolkten 14 ooievaars, afkomstig uit "Het Liesveld", het station. In het voorjaar van 1983 werd één van de broedparen losgelaten. Dit paar is op dit buitenstation gaan nestelen en heeft voor uitbreiding gezorgd: in de maand mei kroop het eerste "Doove Gat ooievaartje" uit het ei. Sinds zijn op dit station al meer dan 200 jonge ooievaars uitgevlogen.
Stichting Ooievaarsbuitenstation Het Doove Gat
Beatrixlaan 25
2851 XA Haastrecht

Duurzame Deals

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Pap & Lepel

€29,95

Payment application dashboard screenshot with transaction table, financial highlights, and main clients on colorful purple background.

Allesduurzaam

vanaf €100

zoek in de gids:
zoek